Tackled vindt jouw privacy erg belangrijk en zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met mij via christel@tackled.nl

Artikel 1 Wie ben ik?

Tackled is een eenmanszaak, gevestigd te Speckenlaan 3, 5644 DX te Eindhoven. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69821836. Ik, Christel Bazelmans, ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik en met welk doel?

Hieronder een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk; waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik hiervoor heb en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 • Doel: Optimale samenwerking; om mijn diensten goed aan mijn opdrachtgever te kunnen leveren.
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens van de systemen waarin jij me wilt laten werken en andere gegevens die hiervoor nodig zijn.
 • Juridische grondslag: ‘Uitvoering van de overeenkomst’
 • Bewaartermijn: Zolang noodzakelijk om de doelen te realiseren, tot uiterlijk 7 jaar na afronding van onze samenwerking.
 • Doel: Dienstverlening; potentiële klanten voorzien van informatie en beantwoorden van vragen via contactformulier op website.
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van het bericht.
 • Juridische grondslag: ‘Expliciete toestemming’
 • Bewaartermijn: Zolang actueel of tot verzoek verwijdering van de gegevens door jou.

 • Doel: Facturatie en mijn financiële administratie.
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor-en achternaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens en openstaande saldo.
 • Juridische grondslag: ‘Uitvoering overeenkomst’ (zonder deze gegevens kan ik je betaling bovendien niet verwerken. ) en ‘Wettelijke verplichting’
 • Bewaartermijn: Tot 7 jaar na afronding van onze samenwerking, op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

 • Doel: Het plaatsen van recensies over en/of reacties op mijn blogs.
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, en de inhoud van je bericht.
 • Juridische grondslag: ‘Gerechtvaardigd (commercieel) belang’
 • Bewaartermijn: Zolang ze representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 • Doel: Klachtenafhandeling
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor-en achternaam, e-mail en de inhoud van en communicatie over deze klacht.
 • Juridische grondslag: ‘Uitvoering van de overeenkomst’
 • Bewaartermijn: Zolang noodzakelijk tot 7 jaar na afronding van onze samenwerking.

 • Doel: Marketingdoeleinden, waaronder direct marketing/het versturen van mijn nieuwsbrief/blogupdates.
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Juridische grondslag: ‘Expliciete toestemming’
 • Bewaartermijn: Zolang actueel of tot uitschrijving of verzoek van verwijdering van de gegevens door jou.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik direct van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. 

Daarnaast kan het zijn dat ik gegevens verwerk via derden partijen; Het gaat hier om bedrijfsgegevens waar ik toegang toe heb via mijn opdrachtgevers, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik ben enkel verwerker van de gegevens en verstrek in dat geval op verzoek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik met de persoonsgegevens omga en hoe ik deze beveilig.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De AVG geeft jou een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Tackled om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Tackled, kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal Tackled jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je lever.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar christel@tackled.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, beoordelen. 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Tackled zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers zoals mijn boekhoudprogramma en websitehost . Ik verstrek een verwerkersovereenkomst van deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Cookies

Tackled gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van mijn website en jouw gebruiksgemak. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen en hebben geen tot weinig gevolgen voor de privacy van jou als bezoeker. Ik gebruik geen tracking of analytische cookies waar toestemming voor is vereist.

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar christel@tackled.nl. Bij klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens waar je met mij niet uitkomt, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Tackled april 2022